A WHATTHEBRAND© büszkén jelenti be új weboldalát és vizuális arculatát.

Adatvédelmi szabályzat és használati feltételek

A WHATTHEBRAND STUDIO Kft. („WHATTHEBRAND©”) biztosítja ezt a weboldalt, a whatthebrand.com-ot.

A weboldalra való belépéssel Ön korlátozás nélkül elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot, amelyek időről időre módosulhatnak. Ha nem kívánja magára nézve kötelezőnek tekinteni ezeket a feltételeket, kérjük, tartózkodjon a weboldal további használatától.

Minden Tartalmat szerzői jogi törvények védenek
A Weboldalon található képek, szövegek, szoftverek, dokumentációk, elektronikus szöveg- és képfájlok, hang- és videófájlok és klipek, valamint egyéb anyagok szerzői jogi törvények által védettek, és egyéb korlátozások is vonatkozhatnak rájuk. A WHATTHEBRAND© fenntart minden, általa birtokolt jogot, beleértve a szerzői jogot is, az ezekben a fájlokban található adatokkal, képekkel, szövegekkel és minden egyéb információval kapcsolatban. A Weboldalon található anyagok szerzői jogai és egyéb tulajdonosi jogai a WHATTHEBRAND©-en kívül és azon felül is fennállhatnak a WHATTHEBRAND©-en kívüli magánszemélyekre és jogi személyekre. A WHATTHEBRAND© kifejezetten tiltja a Weboldalon található védett anyagok másolását.

korlátozott A kereskedelmi felhasználás
A WHATTHEBRAND© fájljainak jogosulatlan közzététele vagy felhasználása kifejezetten tilos. Bárki, aki ezeket a fájlokat vagy képeket kereskedelmi használatra, publikálásra vagy bármilyen más célra kívánja felhasználni, előzetes írásbeli engedélyt kell kérnie és meg is kell kapnia. A Weboldal tartalmának reprodukálására vonatkozó kéréseket az info@wtbstudio.com címen kell benyújtani.

Jogok fenntartása
Az itt meg nem határozott jogokat a WHATTHEBRAND© kifejezetten és teljes mértékben fenntartja.
Sem a weboldalon, sem ezen Felhasználási Feltételekben nem biztosít kifejezetten vagy hallgatólagosan, beleértve a törvényesség alapján, semmilyen jogot vagy engedélyt harmadik fél tartalmának vagy tulajdonának használatára, és nem értelmezhető úgy, mintha a WHATTHEBRAND© jogosult lenne bármilyen jog vagy engedély megadására harmadik fél nevében.

Védjegyek
A Weboldalon időről időre megjelenő harmadik felek nevei, címei, védjegyei, szolgáltatási védjegyei és logói, ezen harmadik felek bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei; nem használhatja ezeket a védjegyeket a megfelelő tulajdonosok előzetes írásos engedélye nélkül.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Weboldalon nem biztosít, sem kifejezetten, sem hallgatólagosan, letiltás útján vagy más módon, semmilyen jogot vagy engedélyt a WHATTHEBRAND© védjegy használatára, és nem értelmezhető úgy, mintha a WHATTHEBRAND© jogosult lenne bármilyen jog vagy engedély megadására harmadik fél nevében.

A magánélet védelme
A WHATTHEBRAND© elkötelezett amellett, hogy a vonatkozó törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban megvédje Weboldala látogatóinak adatait.

A WHATTHEBRAND© összesített, anonimizált vagy álnevesített információkat gyűjt és tárol a Weboldalon végzett tevékenységeiről és az azzal való interakciójáról, például az Ön IP-címéről, az Ön által használt eszköz vagy böngésző típusáról, valamint a Webhelyen végzett tevékenységeiről.

A WHATTHEBRAND© az általa gyűjtött információkat a következő célokra használja fel:

A Webhely használatának nyomon követése és elemzése, hogy a WHATTHEBRAND© a lehető legjobb élményt nyújthassa a felhasználóknak.

A WHATTHEBRAND© határozatlan ideig megőrzi azokat az összesített, anonimizált vagy álnevű információkat, amelyeket a WHATTHEBRAND© gyűjt Öntől a Webhely biztonságának védelme, a Weboldal fejlesztése vagy a jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

A WHATTHEBRAND© megoszthatja az információkat bizonyos megbízható harmadik fél szolgáltatásaival a Webhely biztosítása, fejlesztése, népszerűsítése vagy védelme érdekében. Amikor a WHATTHEBRAND© információkat oszt meg harmadik fél szolgáltatásaival, amelyek támogatják Webhely biztosítása, fejlesztése, népszerűsítése vagy védelmét, a WHATTHEBRAND© megköveteli, hogy az Ön adatait csak a Pentagram által engedélyezett célokra használják fel, és hogy az Ön adatait legalább a WHATTHEBRAND© által alkalmazott szabványoknak megfelelően védjék. A WHATTHEBRAND© olyan információkat is megoszthat, amelyeket összesítettek és anonimizáltak oly módon, hogy azok közvetlenül ne azonosítsák Önt.

A WHATTHEBRAND© tartalmazhat linkeket más webhelyekre vagy szolgáltatásokra, amelyek adatvédelmi gyakorlata eltérhet a WHATTHEBRAND©-étől. Amikor egy külső webhelyre vagy szolgáltatásra mutató hivatkozást használ, az adott webhelyre vagy szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi szabályzat és adatkezelési nyilatkozat az irányadó.

Az Európai Gazdasági Térség és Svájc lakosai bizonyos jogokat élveznek személyes adataikkal kapcsolatban. Kivételek vagy felmentések kivételével ezek a jogok magukban foglalják a személyes adatokhoz való hozzáférés, javítások és törlés kérését. Bár ezek a jogok nem érvényesek globálisan, Az ilyen kéréseket az info@wtbstudio.com címre kell küldeni.

Hivatkozások harmadik felek webhelyeire
A WHATTHEBRAND© nem vizsgálta át az összes olyan webhelyet vagy szolgáltatást, amely a Webhelyre hivatkozik vagy a webhelyről származik. A WHATTHEBRAND© ezeket a hivatkozásokat kényelmi okokból biztosítja, és a harmadik felek webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató hivatkozásokat a felhasználó saját felelősségére végzi. A hivatkozás nem jelenti azt, hogy a WHATTHEBRAND© támogatja vagy csatlakozik a hivatkozott weboldalhoz.

NYILATKOZAT
A WHATTHEBRAND© „AHOGY VAN” ALAPON BIZTOSÍTJA A WEBOLDALT. A WEBOLDAL VAGY TARTALMÁNAK HASZNÁLATA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG Az “Új projekt”, “segítség” és “fizetés” felületeket, SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE HASZNÁLJA. A WHATTHEBRAND© MINDENFÉLE GARANCIÁT KIZÁR, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A JÓLLÉTI ÁLLAPOTRA, MEGFELELŐSÉGRE ADOTT GARANCIÁT, VAGY A SZERZŐI JOGOK ÉS/VAGY MÁS HARMADIK FELEK SZERZŐI JOGAINAK BE NEM TARTÁSÁRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A WHATTHEBRAND© NEM GARANTÁLJA, HOGY A WEBOLDAL FOLYAMATOS, GYORS, BIZTONSÁGOS, VAGY HIBAMENTES SZOLGÁLTATÁST NYÚJT MAJD. A WHATTHEBRAND© RENDELKEZIK AZ ELTÉRŐ TARTALOM, HIBÁK, VAGY MULASZTÁSOK IRÁNTI FELELŐSSÉG NÉLKÜL VALÓ ASSZUMPCIÓJÁVAL, BELEÉRTVE A TARTALOM PONTOSSÁGÁNAK HIÁNYÁT IS, VALAMINT A WEBOLDAL ELÉRÉSÉNEK HIÁNYÁBÓL EREDŐ BÁRMELY KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY VONATKOZHAT önre VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉLRE. A WHATTHEBRAND© NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET, ÉS NEM LESZ FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES BERENDEZÉSEI VAGY EGYÉB VAGYON KÁRÁÉRT, AMI A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL KÖVETKEZIK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A WEBOLDAL TARTALMÁNAK VAGY Az egyes űrlapok SZERKESZTÉSÉNEK meghiúsulásából FAKADÓ KÁROKÉRT.

FELELŐSSÉG korlátozása
SEM A WHATTHEBRAND©, SEM IGAZGATÓI, TISZTVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI NEM VÁLLALnak FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, Vélelmes, KÁRPÓTLÓ, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT (MÉG HA A WHATTHEBRAND© A KÁROK LEHETőségére FIGYELMEZTETTÉK IS) A WEBOLDAL ÉS/VAGY AZ azon TALÁLHATÓ TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL EREDŐEN.

Kártalanítás
A Weboldal bármely módon történő használatával képviseli és garantálja, hogy használata összhangban lesz ezen Felhasználási Feltételekkel. Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a WHATTHEBRAND©-et, annak leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait és ügynökeit minden olyan igény, ok, költség, kiadás (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), ítélet, felelősség, veszteség és kár ellen, amelyek a Weboldal használatával kapcsolatosak vagy abból erednek.

törvénykezés és jogválasztás
Ezen Felhasználási Feltételek, és azok bármely formálya, módosítása vagy átdolgozása a Magyar állam törvényei szerint lesz értelmezve és alkalmazva, tekintet nélkül a jogütközések elveire. Bármely olyan eset, vita, per, eljárás vagy jogvitára vonatkozó kérdés, amely a Felhasználási Feltételekkel összefüggésben merül fel, a Magyarországon található bármely szövetségi vagy állami bíróság elé kerül, és ezen bíróságok előtt személyes joghatóságra vonatkozó bármely kifogását kifejezetten elutasítja.

Teljes megállapodás; Végkielégítés; Lemondás
Ezen Felhasználási Feltételek hivatkozás útján magukba foglalják a Weboldalon szereplő minden felületét, és azok a megállapodás egészét alkotják a felhasználók Weboldalhoz való hozzáférésével kapcsolatban. Amennyiben valamely Felhasználási Feltétel rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják, az adott rendelkezés elválasztható lesz a megmaradó rendelkezésektől, és nem érinti azok érvényességét és végrehajthatóságát. Az, hogy a WHATTHEBRAND© elmulasztja egy rendelkezés érvényesítését, semmilyen esetben nem tekinthető az adott rendelkezésről való lemondásnak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek utoljára 2023. október 17-én módosultak.

Tárhelyszolgáltató

www.serverkraft.hu

NETDOOR Kft.

1055 Budapest, Akadémia utca 14. fsz/5.
MAGYARORSZÁG

a weboldal cookie-kat használ.